вівторок, 17 лютого 2015 р.

Методичне об'єднання вчителів російської мови, світової літератури та музичного мистецтва

 

Проблема, над якою працюють вчителі МО:
 «Підвищення якості знань, удосконалення навчально-виховного процесу на основі впровадження педагогічних технологій, розвиток творчої ініціативи школярів».


Голова МО
 Бурла Олена Василівна,
вчитель вищої кваліфікаційної категорії , закінчила філологічний факультет Кіровоградського  державного
 педагогічного інституту ім. О.С. Пушкіна в 1989 р.
Стаж роботи – 25 років.


 

Проблема, над якою працює вчитель:
«Аналіз художнього твору через навчальний діалог».
 Вчителька будує свої уроки  з урахуванням особистісно орієнтованого навчання з діалогом як домінуючою формою спілкування на уроці. Перевагу надає розвитку творчих здібностей учнів, що допомагає досягти мети уроку. Використовує такі види робіт: бесіда за  проблемними запитаннями, обговорення іншого фіналу твору, дискусія за вивченими творами, рольові ігри.


Ткаченко Надія Олександрівна
вчитель І кваліфікаційної
категорії, закінчила Кіровоградський педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна в 1972 р., стаж роботи –  43 роки.  
Проблемне питання, над яким поглиблено працює вчитель:
«Аналіз художнього твору. Інноваційний підхід до методично-організаційного забезпечення уроку».
Вчитель намагається на своїх уроках розкривати творчий потенціал учня, його індивідуальність.

  

Подопригора Світлана Павлівна
 вчитель вищої кваліфікаційної категорії, закінчила Кіровоградський  державний  педагогічний інститут  ім. О.С. Пушкіна в 1989 р.
Стаж роботи – 26 рік.
Проблема, над якою працює:
«Розвиток творчої особистості учня, використання новітніх  педагогічних технологій».
    На практиці головне завдання вчителя – розвивати природні задатки дитини та створювати сприятливі умови діяльності учнів. Будуючи свої уроки, вона спонукає учнів до різноманітних творчих завдань, спрямовує їх на пошукові види робіт: бесіду за проблемними запитаннями, усне малювання, мозковий штурм та ін.

  
Маджар Валентина  Дмитрівна
 вчитель І кваліфікаційної категорії, закінчила Таджикський державний педагогічний інститут у 1991 р. Стаж роботи – 23 років.Проблема, над якою працює вчитель:
 «Аналіз літературного тексту через деталь, мистецтво запитання, «робота з одним – шлях до всіх».
   Вчитель розвиває  у дітей вміння глибоко аналізувати текст, працювати самостійно, логічно мислити, робити висновки та узагальнення. На уроках практикує використання опорних схем, таблиць, карток, наочності. Використовує ситуації типу  «учень – учень» , «учень –
клас», «учень – автор», групові форми роботи, захист творчих проектів».Шевченко Сергій Миколайович
Спеціаліст, закінчив Кіровогралський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка в 2014 році. Стаж роботи – 1 рік.  
Проблема над якою працює вчитель:
«Музичне мистецтво як засіб естетичного виховання дитини».
 Активно використовує на своїх заняттях інноваційні технології та новітні методики викладання.


Немає коментарів:

Дописати коментар